www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pewna siebie, Kinga Rusin!

Co Kinga s?dzi o plotkach na temat jej rzekomego zwolnienia z pracy?

Kinga powinna ?wieci? przyk?adem niewierz?cym we w?asne mo?liwo?ci kobietom. Nie do??, ?e jest samodzieln? bizneswoman to jeszcze nie martwi si? o utrat? pracy w telewizji TVN, nawet, je?li pojawiaj? si? takie informacje …

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>