www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Perepeczko nie stosuje botoksu

Jest naturalnie pi?kna, ale reklamuje klinik? chirurgii plastycznej

„Dosta?am tak? propozycj? bo uznali, ?e jestem na tyle atrakcyjn? aktork?, ?e warto ze mn? wspó?pracowa? – opowiada aktorka Faktowi.

Kobiety, które pragn? co? w swoim wygl?dzie zmieni?, jak najbardziej mog? korzysta? z takich us?ug – reklamuje aktorka. – Nigdy nie korzysta?am z operacji plastycznej i nie u?ywam botoksu, bo nie jest to mi potrzebne, ale gdy b?dzie to na pewno skorzystam – zapewnia gwiazda” – donosi Fakt.

No prosz?, jak ?atwo mo?na po??czy? przyjemne z po?ytecznym. Gdy zajdzie potrzeba, pani Agnieszka skorzysta, a póki co troch? na to zarobi …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>