www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Perepeczko lubi m?odszych!?

67 letnia wdowa po aktorze Marku Perepeczko z rozbrajaj?c? szczero?ci? wyznaje, dlaczego m?odzi m??czy?ni do niej lgn? …

„Kobieta powinna przyci?ga? do siebie atrakcyjnych m??czyzn. Mnie si? to udaje, bo ja mam przede wszystkim poczucie humoru, a to jest bardzo istotne” – czytamy w Fakcie.

Fitkau_Perepeczko_Agnieszka

Pani Agnieszka mówi tak?e o tym, ?e lubi m?odych m??czyzn i ma wielu znajomych w tak m?odym wieku. Akurat to nie jest wielk? tajemnic?, bo s?abo?? do m?odych m??czyzn u Perepeczko da?o si? zauwa?y? ju? jaki? czas temu.

Fitkau_Perepeczko_Agnieszka

Fitkau_Perepeczko_Agnieszka

Fitkau_Perepeczko_Agnieszka

Fitkau_Perepeczko_Agnieszka

Szkoda tylko, ?e momentami pojawia si? wra?enie, ?e Agnieszka Perepeczko za wszelk? cen? chce skupia? na sobie uwag?. Cho?by tym, ?e na Festiwalu Gwiazd w Mi?dzyzdrojach „ca?owa?a si? przy basenie” z m?odym, atrakcyjnym, opalonym i sporo m?odszym …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>