www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pazura zrezygnowa? z udzia?u w TOP TRENDY?!

Cezary Pazura nie we?mie udzia?u z Kabaretonie Top Trendy. Aktor wyst?powa? tam corocznie, jednak tym razem …

termin imprezy zbieg? si? z porodem Edyty. Puszczane b?d? tylko jego nagrania z poprzednich lat.

Pazura_Cezary

Pazura_Cezary_Zaj?c_Edyta

Chyba nie mo?na tego porównywa? z wyst?pem na ?ywo. Szkoda, ?e go nie b?dzie, towarzyszy? tej imprezie ju? tyle lat… To i tak mi?o z jego strony, ?e wybra? poród a nie wyg?upy.

Pazura_Cezary_Zaj?c_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>