www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pazura zada? cios by?ej ?onie!?

Pojawi?a si? informacja, która potwierdza, ?e o?wiadczenie wydane przez Cezarego Pazur? po zatrzymaniu Weroniki Marczuk przez CBA, by?o dla niej wielkim ciosem!


Weronika by?a i jest zdruzgotana zachowaniem Czarka. Bardzo prze?y?a tre?? tego o?wiadczenia – powiedzia?a menad?erka Weroniki w rozmowie z Faktem.

Marczuk_Weronika

Informacja ta wysz?a na jaw przy okazji rozmowy o oddaniu Cezaremu nazwiska. Weronika w ko?cu zrezygnowa?a z drugiego cz?onu  „Pazura” i zosta?a przy Marczuk. Menad?erka gwiazdy t?umaczy?a w rozmowie z tabloidem, ?e dwuletnia batalia Cezarego i Weroniki o zrzekni?cie si? nazwiska Pazura wcale nie zako?czy?a si? porozumieniem, poprzez uzyskanie przez Weronik? korzy?ci finansowej od by?ego m??a, jak sugerowa?y niektóre media.

Pazura_Cezary

Marczuk_Weronika

Zobacz pe?n? tre?? o?wiadczenia Cezarego Pazury!

EXTRA: Cezary Pazura o zatrzymaniu by?ej ?ony – o?wiadczenie!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>