www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pazura kupi? mieszkanie za 4 miliony?!

Edyta musi by? bardzo zadowolona! W ko?cu to pierwsza „wspólna” inwestycja … przedma??e?ska.

Czarek i Edyta tworz? nietypow? par?. On blisko 50 – tki, ona dopiero co sko?czy?a 21 lat …

a zaledwie po roku znajomo?ci oczekuje ju? jego dziecka.

W maju ma ich po??czy? ?lub. Ale nie tylko to b?dzie ich ??czy?o …

Ju? teraz Czarek kupi? nowe mieszkanie. Podobno zap?aci? za nie ca?e 4 miliony z?otych!

Ciekawe czy kupi? je ju? teraz, bo nie chce, by wchodzi?o w sk?ad wspólnego maj?tku ma??e?skiego,czy po prostu dlatego, ?e chcia? jeszcze przed majowym ?lubem uwi? gwiazdko z ci??arn? Edyt??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>