www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pazura kontra cholesterol.

Jak ojcostwo potrafi zmieni? pogl?dy cz?owieka na ?ycie!!!

Ju? wkrótce Cezary Pazura wszelkie u?ywki i uprzyjemniacze ?ycia codziennego b?dzie móg? tylko i wy??cznie wyrzuci? do kosza. Wyrzeczenia s? nieuniknione gdy? nasz bohater komediowy chce by? tat?…. bez sklerozy!?!

Jak podaje SE Pazura do tego stopnia wczu? si? w rol? doskona?ego ojca ?e nieustannie szlifuje cia?o i umys?. „Jak urodzi si? moje dziecko, to nie chc? mie? sklerozy. Doszed?em do wniosku, ?e mam dziecku du?o do powiedzenia. Chc? mu powiedzie? wszystko co wiem, przestrzec przed wieloma rzeczami. Dobry stó? trzyma si? na trzech, a nie czterech nogach, bo na czterech zawsze si? b?dzie chwia?. Te trzy podstawowe nogi w wychowaniu to rodzina, szko?a i ko?ció?” ( SE ). Mamy wi?c Kilera i stolarza, co? ?miesznego i 20 pompek.

Jest te? i filozofia chocia? z t? akurat ci??ko skojarzy? Pana Czarka. No chyba ?e komisyjnie pozb?dziemy si? wszystkich odcinków „13-tego posterunku”.

?yczymy samozaparcia.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>