www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pazura i Zaj?c robi? dziecko!

Edyta ma 20, a Czarek 46 lat – czy zostan? rodzicami?

To prawda – potwierdza nasz informator. – Na pewno pracuj? nad tym od paru miesi?cy. Edyta regularnie chodzi te? do lekarza, bo ma chyba pewne trudno?ci z zaj?ciem w ci??? – dodaje osoba blisko zwi?zana z rodzin? s?ynnego aktora. Nasze ?ród?o twierdzi, ?e na pewno od sierpnia Edyta poddaje si? terapii hormonalnej.” – donosi Fakt.

Mo?e w takim razie lepiej by by?o dla Edyty gdyby zrezygnowa?a z pracy w Polsat Cafe, skoro i tak mówi? tam o niej „dekoracja” …

A trzeba przyzna? dziewczyna wie, jak si? ustawi?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>