www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pazura i Zaj?c maj? córk?!!!

Czarek i Edyta zostali szcz??liwymi rodzicami. Jak wielka by?a rado?? Czarka z przyj?cia na ?wiat ju? drugiej córki? No, to troch? zaskakuj?ce w ?wietle dotychczasowych wydarze? …

Wyobra?cie sobie, ?e Czarek, który do tej pory specjalnie nie chwali? si? rewelacjami dotycz?cymi swojego zwi?zku z Edyt?, w t? niedziel? rozsy?a? do znajomych smsy z informacj?, ?e w czwartek zosta? tatusiem.

Co prawda taka praktyka szarakom jest dobrze znana, ale gwiazdy zazwyczaj nie dziel? si? tak swoj? prywatno?ci?. No chyba, ?e ze szcz??cia s? w szoku poporodowym, jak Dariusz Kordek …;)

Dlatego Czarkowi i Edycie serdecznie gratulujemy. Aha córa ma na imi? Amelka …

Pazura_Cezary_Zaj?c_Edyta

Pazura_Cezary_Zaj?c_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>