www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pavlovi? wyjdzie za m??!

Iwona Pavlovi?, czyli s?ynna „czarna mamba” z „Ta?ca z gwiazdami” ma ju? do?? czekania i chce jak najszybciej zmieni? stan cywilny.


Palovi? ?wi?towa?a niedawno swoje urodziny.  W studio spotka?a j? niespodzianka – wszyscy chórem za?piewali „sto lat”.

Wzruszona i podekscytowana jurorka zdecydowa?a si? na do?? odwa?ny krok. Przyj??a o?wiadczyny swojego ?yciowego partnera Wojciecha przed kamerami i telewidzami.
Wojtku, chcia?am Ci powiedzie?: TAK!” – wykrzykn??a. „Wojtek ju? b?dzie wiedzia? o co chodzi” – doda?a.   Trudno by?o si? nie domy?la? o co chodzi, bo Pavlovi? za chwil? pochwali?a si? pi?knym pier?cionkiem.  „Za chwil? b?d? biec obejrze? kulisy programu” – ekscytowa? si? Wojciech O?wi?cimski.

Wojciech jest wdowcem, ma dwoje synów. Pavlovi? pokocha?a ich jak swoje dzieci. „Uwielbiaj? uprawia? sport.  Na pewno nie b?d? ich zmusza? do ta?ca. Z ka?dym dniem przekonujemy si? bardziej do siebie” – przyznaje.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>