www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Paulla pogodzi?a si? z Konkolem!?

A mo?e w ogóle nie by?o sporu?

K?ótnia pomi?dzy Paulin? Ignasiak, a jej partnerem Adamem Konkolem by?a w ci?gu ostatnich miesi?cy medialnym cukiereczkiem. Wszyscy zastanawiali si?, czy Paulla i Adam b?d? walczy? o dziecko i jak zako?czy si? ca?y ten szum.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>