www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Paulla chce mie? drugie dziecko!

Nie martwi si?, ?e to popsuje jej rozwijaj?c? si? karier?.

Warto doda?, karier? z ma?ym niesmakiem w tle – bo, gdy jej p?yta sprzedawa?a si?, jak ?wie?e bu?eczki, a ona zgarnia?a festiwalowe nagrody w okresie wakacji, wszyscy ci?gle mówili tylko o tym, ?e Paulina Ignasiak zosta?a porzucona przez swojego partnera i ojca dziecka. Ma?o tego, on sam, Adam Konkol, bardzo szybko o?eni? si? z now? ukochan?, przed czym opiera? si? w przypadku Paulli.

Ale teraz gwiazda ma to ju? za sob?. Ze swoim by?ym dosz?a do porozumienia. Ma te? ukochanego, modela Rafa?a Wojtysiaka i tu niespodzianka ju? nied?ugo m??a.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>