www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Paulina M?ynarska podejmuje pochopne decyzje!

Jak wiadomo, dziennikarka nie mog?a wytrzyma? w jednej stacji telewizyjnej z Jolant? Pie?kowsk?, wi?c odesz?a z programu „Miasto Kobiet”.

Nie wiedzia?a jednak, ?e du?o wcze?niej z programu zrezygnowa?a… sama Pie?kowska. Teraz M?ynarska jest bez pracy. Czy?by trafi?a kosa na kamie?? W ko?cu to dzi?ki niej (a raczej przez ni?) nie ogl?damy ju? Marzeny Rogalskiej i Weroniki Marczuk.

mlynarska1


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>