www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Paris nie daje spa? s?siadom…

I to nie tylko z powodu imprez, które organizuje!By? s?siadem Paris Hilton – to musi by? straszne. Wyobra?cie sobie: jednego dnia znajomi dziedziczki wychodz? na wasze osiedle i niszcz? wasze samochody – ot, tak „dla sportu”. Z kolei w nocy jeste?cie zmuszeni wezwa? policj?, bo blond-gwiazdka… K?ÓCI SI? ZE SWOIM CH?OPAKIEM.

Chocia? w?a?ciwie k?ótnia to zbyt subtelne okre?lenie dla tego, co si? sta?o. Wczoraj w nocy Paris i jej obecny facet, Doug Reinhardt, zrobili niez?y show. Awanturowali si? tak g?o?no, ?e ca?e osiedle si? obudzi?o. S?siedzi obawiali si?, ?e mo?e doj?? do r?koczynów, wi?c wezwali policj?…

Dopiero po jakiej? godzinie od przyjazdu funkcjonariuszy zapanowa?a wzgl?dna cisza.

//Foto by: PR photos

Wspó?czujemy s?siadom Paris, naprawd?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>