www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Paris Hilton leci na Ronaldo!

Pod wzgl?dem seksualnym naprawd? dobrana para by z nich by?a…


Nie omieszkali oczywi?cie sprawdzi?, czy do siebie pasuj?. W czwartek na jednej z imprez Paris i Cristiano nieco si? do siebie zbli?yli. Przez „nieco” mamy na my?li to, ?e wyl?dowali razem w ?ó?ku. Wypili kilkana?cie drinków i wzi?li si? do roboty.

Nast?pnego dnia czar prys?. Co prawda Ronaldo pojawi? si? na pi?tkowej imprezie w domu Paris, ale wyszed? z niej po godzinie. Czy?by trze?wo spojrza? na sytuacj??

Tak nam si? wydaje. To jednak nie zmienia faktu, ?e Paris si? zauroczy?a… Co? nam jednak mówi, ?e szybko jej przejdzie – w ko?cu jej akurat ZAWSZE szybko przechodzi.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>