www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Panuje kryzys, a Rusin si? cieszy

Kinga to ma g?ow? do interesów

Zapytana o skutki panuj?cego kryzysu Kinga odpowiada, ?e u niej „wszystko w porz?dku”, ale to nie koniec …

Za mój najwi?kszy sukces uwa?am kosmetyki – mówi?a niedawno, rozmawiaj?c z Faktem. – By?y moim pomys?em, moja pasj? – dodaje dumna z tego, ?e kosmetyki firmowane jej nazwiskiem sprzedaj? si? jak ?wie?e bu?eczki.” – podaje Fakt.

Jedni maj? szcz??cie w mi?o?ci, inni w interesach, czy?by w tym przypadku to powiedzenie sprawdza?o si??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>