www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pani Profesor Cichopek?

Ci??a jej si? op?aci?a

W nowym serialu „Tancerze” Kasia Cichopek mia?a zagra? tancerk?. Kasia dla serialu zrezygnowa?a nawet z prowadzenia show „Jak oni ?piewaj?”. I co si? nagle okaza?o?

Ca?y ?wiat obieg?a informacja o niespodziewanej ci??y Kasi.

Przysz?a mama – Kasia i przysz?y tato – Marcin Hakiel, z pewno?ci? si? ucieszyli, ale ambitne plany Kasi co do kszta?cenia swojego amatorskiego warsztatu aktorskiego run??y.

Teraz, jak ju? zreszt? pisali?my o rol? Kasi bij? si? jej kole?anki z bran?y, Natasza Urba?ska, Anna Dereszowska, Edyta Herbu?, Agnieszka W?odarczyk i Katarzyna Glinka.

Ale Cichopek ca?kiem nie zniknie z serialu „Tancerze”.

Jak podaje SE zagra rol? mniej obci??aj?c? j? fizycznie. Zamiast roli tancerki, b?dzie gra?a Pani? profesor! Serialowy upadek i awans jednocze?nie, a to dopiero fart!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>