www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Pan Lotto b?dzie jak Mucha?

Daniel Wieleba na li?cie „JO?”

Prowadz?cy losowania Daniel Wieleba to bardzo nieprzewidywalny cz?owiek. Jak przypuszcza SE, przez swoj? spontaniczno?? i szalone pomys?y w kolejnej edycji „Jak oni ?piewaj?” Daniel mo?e wywo?a? spore zamieszanie.

Ostatnio szokowa?a Anna Mucha, tym razem pad?o na Wieleb??

Jego go?cinna wizyta w „Duetach gwiazd” podczas jednego z odcinków minionej edycji, gdzie stan?? u boku ?ukasza Dziemidoka, jak wida? procentuje


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>