www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Palmer zagra prezydenta USA?

Samuel Palmer znany z serialu „Barwy szcz??cia” marzy o roli prezydenta USA.

Ale do tego jeszcze daleka droga...
Samuel Palmer, którego korzenie si?gaj? a? do dalekiej Ghany jest fanem Baraka Obamy. Kibicowa?em Barakowi, ale nie dlatego, ?e jest czarny. Jestem po prostu bardziej demokrat? ni? republikaninem wi?c bardziej odpowiada?y mi jego pogl?dy ni? McCain’a” – mówi aktor.
Samuel przyznaje, ?e w przysz?o?ci móg?by si? wcieli? w posta? Obamy, je?li powsta?by o nim film, cho?by biograficzny.

„Jestem ?wiadomy swoich ogranicze? aktorskich. Na dzie? dzisiejszy móg?bym nie podo?a? takiemu wyzwaniu.  Ale kto wie? Zanim taki film w ogóle powstanie, mo?e uda mi si? nadrobi? zaleg?o?ci” –  mówi skromnie.

Jego najwi?kszym marzeniem jest rola m??czyzny, który rozwija si? pod wp?ywem starszego mentora.  Przyk?adem takiej fabu?y jest „Zapach kobiety” z Alem Pacino.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>