www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Palmer uszkodzi? 4 litery!

Upadek sama podczas fina?u GTNL by? powa?ny

„Uszkodzenie ko?ci ogonowej jest wyj?tkowo bolesne i niezwykle dokuczliwe. Sam musia? wi?c par? dni po wypadku le?e?. A przy ka?dej próbie cho?by wstawania czy przej?cia paru kroków jego cia?o przeszywa? wielki ból.

O siadaniu nawet nie mog?o by? mowy. Bolesno?? tej cz??ci cia?a, która zaczyna si? poni?ej pleców, przeszkadza Samowi w codziennym funkcjonowaniu. Tylko staranna piel?gnacja pozwoli „Pechowcowi” unikn?? gro?nych dla zdrowia i ?ycia powik?a?” – donosi SE.

Ciekawe czy ma jak?? prywatn? piel?gniark?…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>