www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ostatnia szansa Moniki Richardson

A my si? pytamy, czemu wybra?a tak? metod??

Monika nie prowadzi ju? tak lubianego kiedy? programu TVP2 „Europa da si? lubi?”. I cho? od czasu do czasu mo?emy j? ogl?da? podczas prowadzenia ró?nych imprez, zgodzicie si? chyba, ?e ta gwiazda swoje „5 minut”, ma ju? za sob?.


Wida? jednak sama Monika nie mo?e si? z tym pogodzi?, ostatnio nawet próbowa?a zaskoczy? wyj?tkowo nieudan? fryzur? a’la Rihanna.i zaskoczy?a …


Ale to nie koniec, teraz Fakt donosi, ?e zdecydowa?a si? na udzia? w kolejnej edycji „Ta?ca z gwiazdami”. Ten program ju? niejedn? podupadaj?c? w rankingach popularno?ci gwiazd? wyniós? z powrotem na wy?yny …

Tylko czy akurat Monice to pomo?e?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>