www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Osobne urodziny Mroczków!

Ta informacja urasta do pozycji newsa dnia! Wszystkie portale rozpisuj? si? o nieszcz??ciu Rafa?a i Marcina. Na czym polega dramat znanych bli?niaków?

Po raz pierwszy Marcin i Rafa? sp?dz? oddzielnie swoje urodziny. Bior?c pod uwag?, ?e to ju? 27 – me, uwa?amy, ?e czas najwy?szy!

Panowie, nie mog? wiecznie by? nieroz??czni. By? mo?e fakt sp?dzenia osobno urodzin, w?a?nie z takiego wniosku wynika, bo podobno Marcin wyjecha? na m?sk? wypraw? na Krym z koleg?, tancerzem, Marcinem Olszewskim.

Mroczek_Marcin

Rafa? urodziny sp?dzi w domu rodzinnym w Siedlcach, u mamy …

Mroczek_Rafa?

A na marginesie, urodziny bli?niaków ju? jutro, 18 lipca, zatem wszystkiego najlepszego!

Mroczek_Rafa?_Mroczek_MarcinWpisz komentarz

  1. 25 maja 2010 09:35

    Iwona:

    slicznie:)

Podobne posty:

/* */?>