www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Orman planuje ?lub?

Dziecko wiele zmienia

Cztery miesi?ce temu aktorka Aldona Orman zosta?a szcz??liw? mam?. Je?li doniesienia Faktu si? potwierdz?, by? mo?e w tym roku jeszcze Aldona zostanie szcz??liw? ?on?. Z ojcem córki Idalli do tej pory ?y?a w partnerskim zwi?zku.

Dziecko, ?lub … bior?c pod uwag? wiek Aldony, sensu nabiera powiedzenie, ?e ?ycie zaczyna si? dopiero po czterdziestce.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>