www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Or?o? ma spraw? o alimenty!!!

Spokojnie, Maciej nie narozrabia?!

Fakt donosi, ?e dziennikarz Maciej Or?o? ma spraw? w s?dzie o podwy?szenie alimentów, które wyp?aca swojej ?onie z pierwszego ma??e?stwa.


Nie mam oporów, ?eby po 11 latach od rozwodu ??da? podwy?szenia alimentów dla siebie [..] Poprosi? mnie o rozwód, gdy by?am chora. Od razu wystawi?am mu walizk?. Cho? le?a?am w ?ó?ku chora, nie robi?am mu ?adnych problemów. Ale jakim prawem on publicznie rozpowiada? o mojej chorobie? – opowiada Ewa Or?o? w rozmowie z bulwarówk?.

Jak dowiadujemy si? z gazety, Or?o? wyp?aca? dotychczas by?ej ?onie 2 tysi?ce z?otych miesi?cznie, teraz Ewa Or?o? chce podwy?szenia tej kwoty do 6 tysi?cy z?otych.

Or?o?_Maciej

Sama jest niezale?n? dziennikark? niezarabiaj?c? kokosów, a cho? jej dwaj synowie, których ojcem jest Maciej s? od niedawna pe?noletni ci?gle s? na jej utrzymaniu.

Czy s?d przyzna racj? pani Ewie i naka?e wyrokiem s?dowym now? stawk? alimentów Maciejowi, który zarabia miesi?cznie bagatela … 75 tysi?cy z?otych!? Przypominamy, ?e aktualnie Maciej ma now? rodzin?, ?on? i dwójk? dzieci.

Or?o?_Maciej

Or?o?_Maciej

Or?o?_MaciejWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>