www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Opania ma k?opoty z seksem!

Tak twierdz? specjali?ci.

Aktor mo?e nie by? zadowolony z wniosków do jakich doszed? Super Express. Po analizie wywiadów Bartosza, w których ostatnio mno?y?o si? od akcentowania przez niego seksu, zaniepokojony tabloid zasi?gn?? opinii specjalisty.

Oto, co powiedzia? jeden z seksuologów na temat akcentowania przez Bartosza Opani? wa?no?ci seksu w jego ?yciu …

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>