www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

On ma 46 lat???

Pazura to m?odzieniec pe?en wigoru

Do takiego wniosku dochodzi?y pewnie osoby robi?ce zakupy w tym samym sklepie co Czarek. A on nie by? sam ...

„Z kim innym aktor móg?by pój?? na przed?wi?teczne zakupy, jak nie ze swoj? partnerk? Edyt? Zaj?c (20 l.)?

W jej uroczym towarzystwie Czarek od razu m?odnieje. W efekcie para przemyka?a mi?dzy sklepowymi pó?kami jednego z warszawskich centrów handlowych, co rusz obsypuj?c si? poca?unkami i czule si? przytulaj?c.” – podaje Fakt.

To si? nazywa m?ody duch! A jak mawiaj? starsi panowie przy 20 latce, to nawet 80 latkowie nabieraj? formy.Co si? zatem dziwi?, Pazura ma tylko 46 lat …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>