www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Olszówka tyje przez papierosy!?

Przez to rozstanie, Edyty b?dzie wi?cej.

Dla ka?dego palacza, który rzuca papierosy to jedno z najtrudniejszych rozsta? w ?yciu. Bo, jak lekko i bez komplikacji rozsta? si? z niezdrowym na?ogiem? No po prostu si? nie da!

Jedni op?acaj? t? decyzj? potwornym stresem, nerwicami i ci?g?ymi konfliktami w najbli?szym otoczeniu. Inni, zwyczajnie tyj?.

Olszówka_Edyta

Fakt, podejrzewa, ?e nag?y przyrost wagi, jako mo?na by?o ostatnio zaobserwowa? u Edyty Olszówki jest w?a?nie spowodowany rzuceniem palenia. I cho? postanowienie to zdrowe, czy nadwaga b?dzie jej s?u?y??

Olszówka_Edyta

Olszówka_Edyta

Miejmy nadziej?, ?e aktorka upora si? z tusz? i zachciankami na dymka. Jeszcze niedawno prezentowa?a si? ca?kiem szczup?o. Szkoda tylko, ?e by?o to na diecie … nikotynowej.

Zobacz, jak prezentowa?a si? figura Edyty Olszówki!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>