www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Olszówka i Machalica znowu razem!?

Ich romans i rozstania wywo?ywa?y sensacje.

Po tym, jak kilka lat temu zako?czy? si? burzliwy romans Edyty Olszówki i Piotra Machalicy wydawa?o si?, ?e ich drogi rozesz?y si? na dobre. W ko?cu mimo uzyskanego rozwodu z ?on?,  Machalica nie po?lubi? Olszówki, a przeciwnie – rozstali si?. Potem pisywano od czasu do czasu o chwilowych znajomo?ciach Piotra, o nowych mi?o?ciach Edyty i jej walce z na?ogiem (rzuci?a palenie). Teraz oprócz analiz wagi Olszówki pojawia si? informacja, ?e Edyta jednak zostanie ?on? Machalicy …

Machalica_Piotr_Olszówka_Edyta

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>