www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Oliwier Janiak i Karolina Malinowska znikn? na rok z mediów

Para chce si? ca?kowicie po?wi?ci? wychowywaniu ma?ego Fryderyka.

Modelka przyzna?a, ?e zako?czy?a ju? swoj? karier? na wybiegu. W przysz?o?ci chce si? skupi? na pracy nie zwi?zanej bezpo?rednio z modelingiem.

mwmedia_20080514_061436

Tak?e Oliwier w tym roku b?dzie mia? du?o czasu dla rodziny. Poprosi? TVN, aby pozwolili mu w tym roku nie prowadzi? programu „Projekt pla?a”. Zast?pi go tam Dorota Gardias. Czy szybko za nimi zat?sknimy?

mwmedia_20081008_071644


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>