www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

„Olewka” Herbu?

Obieca?a u?wietni? miko?ajki dla dzieci z Domu Samotnej Matki, i nie przyjecha?a

No o co chodzi?! Ja tylko powiedzia?am, ?e si? postaram tam przyj??, ale niczego nie obiecywa?am – mówi butna Herbu?.

Nie rozwali?am imprezy, bo nie by?am jedyn? zaproszon?. A poza tym, nie musz? si? t?umaczy?!

Na poczekaniu wymy?li?a te? bajeczk?, ?e jest bardzo chora, ?e dr?czy j? gor?czka i musi unika? spotka? z lud?mi. I pewnie niektórzy uwierzyliby w to k?amstwo, gdyby nie to, ?e spotkali?my tryskaj?c? zdrowiem Edyt? na lotnisku w Chicago. Przylecia?a na wyst?py dla Polonii” – donosi SE.

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kas?. Ale, ?e nie szkoda jej dzieciaków?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>