www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Olbrychski zakopa? topór wojenny z ojcem!?

To ju? koniec publicznego roztrz?sania rodzinnych problemów Rafa?a Olbrychskiego! Na jak d?ugo …?


Po tym, jak w jednym z tabloidów Rafa? ?ali? si? na nieszcz??liwe dzieci?stwo, którego przyczyn? by? jego ojciec Daniel Olbrychski, jak opowiada?, ?e rodzice byli dla niego ci??arem … byli?my ?wiadkami publicznego prania rodzinnych brudów.

Olbrychski_Daniel_?ona

Rafa? zarzuca? rodzicom smutne dzieci?stwo, z drugiej strony pojawia?y si? informacje, ?e rodzice Rafa?a – Daniel wraz z ?on? chc? odebra? synowi prawo do opieki nad jego w?asnymi dzie?mi z pierwszego ma??e?stwa. W ca?ym tym zamieszaniu mo?na by?o tylko jednoznacznie stwierdzi?, ?e m?ody Olbrychski zrobi? si? bardziej … znany.

Teraz ju? oficjalnie i znowu na ?amach gazety Rafa? chwali si?, ?e dla dobra jego dwóch synów wyja?ni? sobie z ojcem Danielem Olbrychskim wszystkie sporne kwestie.Teraz s? jedn? kochaj?c? si? rodzin? – i dobrze.

Olbrychski_Daniel_?ona

Miejmy tylko nadziej?, ?e gdy w rodzinie Olbrychskich pojawi? si? kolejne k?opoty Junior – Rafa? Olbrychski zachowa wi?ksz? klas? i nie pobiegnie znowu do gazety …

Olbrychski_Rafa?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>