www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ola Zienkiewicz b?dzie producentk?!?

W serialu Pierwsza Miłość gra ju? 6 lat, ale nawet to nie jest w stanie sk?oni? Aleksandry do zdobycia wykszta?cenia aktorskiego.

Pami?tacie Ol?, jeszcze jako uczestniczk? show Polsatu Jak oni ?piewaj?? Mimo tego, ?e wtedy zaprezentowa?a bardzo dobry poziom swoich umiej?tno?ci wokalnych nie wygra?a programu, ale zaj??a wysokie, bo czwarte miejsce. Niestety po udziale w tym show, Ola, jakby pod ziemi? si? zapad?a.

Zienkiewicz_Aleksandra

Zienkiewicz_Aleksandra

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>