www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ola Szwed przyst?pi do matury … bez czerwonych majtek!

Teraz Ola mo?e sobie ?artowa? na temat bielizny, ale nie zapowiada?o si? na to, ?e zostanie dopuszczona do egzaminów!

Szwed z powodu sporych nieobecno?ci w szkole, spowodowanych oczywi?cie prac? na planie serialu „Rodzina zast?pcza”, i udzia?em w ró?nych programach rozrywkowych, mia?a nie by? dopuszczona do matury.

Ale wida?, ?e Ola w czepku jest urodzona, bo okaza?o si?, ?e jej zaleg?o?ci nie s? a? tak liczne, jak wydawa?o si? pocz?tkowo i matur? zdawa? mo?e.

Teraz pewnie pilnie przygotowuje si? do egzaminów, bo jak zdradzi?a, pierwszy egzamin ma ju? 4 maja.I wida?, ?e wierzy w zakres swojej wiedzy, bo nie ma zamiaru korzysta? z pomocy dobrych i sprawdzonych przes?dów …

Wiem, ?e na egzaminach powinno si? mie? czerwon? bielizn?. Najlepiej ze studniówki – i to jeszcze niepran?! No, ja tego warunku raczej nie spe?ni?, ale licz?, ?e zdam – dodaje Szwed” (Fakt)

A gdyby tak posz?a na kompromis i za?o?y?a czerwone majtki, ale wyprane?

A przy okazji, z?amania pióra!


Wpisz komentarz

  1. 17 kwietnia 2009 13:32

Podobne posty:

/* */?>