www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ola Szwed planuje ?lub!!!

Czy 20 lat to zbyt wcze?nie na tak? decyzj?!? Nie, Ola nie jest w ci??y, przynajmniej nic o tym nie wiadomo …

Robert Stockinger, ch?opak Oli pochwali? si? w prasie bulwarowej, ?e razem z Ol? planuj? ?lub. Do tego bardzo rych?y ?lub. Ale najpierw tradycyjnie, – zar?czyny …

Kiedy ?lub? Mo?e za rok, wszystko zale?y od tego, czy Ola powie „tak” – zdradza Robert. – Czy nie za wcze?nie na tak? decyzj?? Raczej nie. Jakby by?o za wcze?nie, to by?my si? nie zar?czali, nie podj?liby?my takiej decyzji – dodaje.

Szwed_Ola_Stockinger_Robert

Czytamy w Super Expressie. No có?, dla Roberta Ola porzuci?a swojego by?ego ch?opaka. Widocznie to musi by? wielka Miłość. A poza tym Ola ma wsparcie w przysz?ych te?ciach, ojciec Roberta Tomasz Stockinger sam przecie? pozna? m?odych w czasie programu Jak oni ?piewaj?.

Szwed_Ola_Stockinger_Robert_Stockinger_Tomasz

Kto wie, za rok ?lub, mo?e za dwa lata, jakie? wnuki…

Szwed_Ola_Stockinger_Robert

Szwed_Ola_Stockinger_Robert

Szwed_Ola_Stockinger_Robert

Szwed baluje zamiast si? uczy?!!!Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>