www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ola Szwed na matur? w getrach!

M?odziutka aktorka próbuje poszerza? maturalne horyzonty, albo  … ?amie dotychczasowe zasady?

Je?li my?la?by kto, ?e Ola przyst?pi?a do matury w eleganckiej, bia?ej damskiej bluzce, czarnych szpileczkach i granatowej garsonce  – myli si?! A przecie? ju? nieraz na salonach Ola pokaza?a, ?e wie co to znaczy prawdziwa elegancja …

Szwed_Ola


Bo tylko taka gwiazda, jak Ola mo?e sobie pozwoli? na za?o?enie czego? lu?niejszego, nawet w tak wa?nym dniu, gdy przyst?puje do egzaminu dojrza?o?ci …

Szwed_Ola


Dlatego Ola ubrana niczym na zakupy z kole?ankami (czarne legginsy, krótka czarna kurteczka i balerinki) pojawi?a si? w szkole w dniu egzaminów.

Ciekawe czy ?aden z egzaminuj?cych nauczycieli nie mia? ?adnych w?tpliwo?ci, co do „maturalnego” stroju Oli. Bo, jak wiemy, w?tpliwo?ci ju? wcze?niej pojawi?y si?, ale w kwestii dopuszczenia jej do matury w ogóle – tyle mia?a nieobecno?ci w szkole …

Szwed_OlaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>