www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ola Szwed kontra … Bayer Full!

Wkrótce poznamy oficjalnych kandydatów do konkursu Eurowizja 2009. A co mówi si? nieoficjalnie?

Nieoficjalnie wiadomo, ?e o wyjazd na fina? b?dzie walczy?  duet Ola Szwed i Marco Bocchiano oraz… zespó? Bayer Full.

Tegoroczne preselekcje mog? si? okaza? wyj?tkowo zaskakuj?ce. Do konkursu zg?osili si?  wykonawcy disco-polo, m.in. grupa Bayer Full i Marcin Siegie?czuk z zespo?u Toples.
Oprócz tego siln? grup? b?d? stanowi? wykonawcy popowo-rockowi. W?ród nich szans? na pojawienie si? w programie „Piosenka dla Europy” maj? m.in. Sara May, Sumptuastic i Iwona W?growska.

Niemal pewny jest ju? wyst?p Oli Szwed i Marco Bocchino. M?oda Polka, pochodz?ca z Nigerii w duecie z W?ochem mo?e si? okaza? prawdziwym strza?em w dziesi?tk?.

Za?piewamy po  polsku, w?osku i angielsku. Nie rozwa?ali?my jeszcze kwestii choreografii. Ja najbardziej bym chcia?a, ?eby zosta?o rozstawione lodowisko, bo wtedy wiem, ?e mog?abym co? zata?czy?” – opowiada?a Ola w programie „Pytanie na ?niadanie”.

Kto tym razem b?dzie reprezentowa? Polsk? w muzycznej Eurowizji po kilkuletnim pa?mie pora?ek? Na oficjaln? list? kandydatów trzeba jeszcze poczeka? do 23 stycznia.


Wpisz komentarz

  1. 26 stycznia 2009 17:35

    kostania:

    Mam nadzieje ?e Ola i Marco wygraj? Polskie fina?y i pojad? reprezentowa? nasz kraj w Moskwie

Podobne posty:

/* */?>