www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ola Kwa?niewska zawsze pi?kna!

Nawet, gdy na twarzy córki by?ego prezydenta pojawia si? zadumanie czy zas?pienie, ona i tak wygl?da pi?knie. Bo Ola nie zawsze u?miecha si?, tak promiennie, jak podczas pozowania do zdj??.


Zobacz Ol? z „niewyra?n? min?” podczas nagrania do programu Ma?a Czarna.

>>>

1 2 3 4 5 6 7

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>