www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ola Kwa?niewska i jej osobisty trener!?

Córka by?ego prezydenta dba o figur?.

A jak?e by inaczej!? W ko?cu Ola Kwa?niewska bardzo cz?sto b?yszczy w blasku fleszy na salonach. Musi zatem prezentowa? si? nienagannie. Aby zak?adane przez ni? kreacje prezentowa?y si? doskonale, Kwa?niewska musi mie? te? doskona?? figur?. I tym d??eniu ma jej pomaga? osobisty trener fitness.

ZOBACZ: Ola Kwa?niewska po?ycza sukienki!

Kwa?niewska_Aleksandra

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>