www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Okupnik si? sko?czy?a

Mówi?, ?e nawet Doda jest lepsza …

„Jak si? dowiedzieli?my, jedna z firm organizuj?cych imprezy zaproponowa?a Tatianie poprowadzenie wieczoru gwiazdkowego i krótki wyst?p…

Tatiana mia?aby za?piewa? dla nas trzy piosenki i poprowadzi? imprez?, ale by?a zbyt pazerna.

Nie do??, ?e ga?a, jakiej za??da?a, by?a w wysoko?ci 30 tysi?cy, to do tego chcia?a jeszcze specjaln? akustyk?, o?wietlenie i inne dodatki, co ??cznie kosztowa?oby nas 50 tysi?cy z?otych – mówi za?enowany przedstawiciel firmy.

Zrezygnowali?my z niej. Przecie? nawet Doda mniej chce! I przynajmniej gwarantuje jaki? show – dodaje” – pdonosi SE.

Wygl?da na to, ?e teraz Tatianie pozostaje skupi? si? na tym, co jej ostatnio wychodzi nalepiej, na reklamie pasty do z?bów …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>