www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ojciec Lindsay Lohan wyl?duje w wi?zieniu?!

Chcia? zabi? swoj? kochank??!

O rodzinie Lohan znowu zrobi si? g?o?no… Jednak tym razem burza medialna nie b?dzie dotyczy? ani Lindsay, ani Ali – teraz przyszed? czas na to, aby tatu? zago?ci? na pierwszych stronach gazet. I to z do?? niefajnego powodu…

Okaza?o si? bowiem, ?e Michael Lohan zn?ca? si? psychicznie nad swoj? kochank? – Erin Muller. Kobieta uciek?a od niego i ukry?a si? w o?rodku pomocy dla maltretowanych kobiet. Posz?a te? na policj? i z?o?y?a zeznania przeciwko niemu. Facet podobno nawet grozi? grozi? jej ?mierci?! Zreszt? w?a?nie to widnieje w jego akcie oskar?enia…

Czarno to widzimy… Michael Lohan przebywa obecnie na zwolnieniu warunkowym, z kolei w przesz?o?ci zdarza?o si?, ?e bi? matk? Lindsay i Ali.

//Foto by: Gossipboulevard


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>