www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ojciec Kukulskiej wróci? do Polski!

Jaros?aw Kukulski przeszed? zagranic? powa?n? operacj?.

Wyjazd by? konieczny poniewa? ?aden z polskich specjalistów nie chcia? si? podj?? tak bardzo ryzykownej operacji. Ojciec Natalii Kukulskiej mia? t?tniaka aorty brzusznej. Na szcz??cie operacja si? uda?a i brat Natalii razem z panem Jaros?awem wrócili wczoraj do kraju.

Tata czuje si? dobrze, powoli wraca do zdrowia – mówi Piotr Kukulski, który towarzyszy? ojcu za granic? – czytamy w Super Expressie.
Z naszej strony ?yczymy szybkiego powrotu do formy!

Kukulska_Natalia_Kukulski_Jaros?aw


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>