www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ojca Kukulskiej czeka kolejna operacja!!!

Jaros?aw Kukulski, ojciec Natalii ju? od d?u?szego czasu zmaga si? z powa?nymi k?opotami zdrowotnymi.

Kilka dializ nerek w ci?gu zaledwie tygodnia, do tego usuni?cie t?tniaka, które ojciec Kukulskiej ma ju? z a sob?. To niestety nie koniec problemów. Kukulskiego czeka teraz powa?na operacja kardiologiczna. Jak informuje ?ycie na gor?co, operacja b?dzie przeprowadzona a? w Holandii!

Kukulska_Natalia_z_ojcem

Teraz dla wszystkich sta?o si? jasne, dlaczego Natalia znikn??a jaki? czas temu z salonowego ?ycia. Pozostaje tylko ?yczy? poprawy zdrowia!

Kukulska_Natalia

Kukulska_Natalia_z_m??em


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>