www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Odwo?ane koncerty polskich gwiazd!!!

Spada zainteresowanie koncertami polskich wykonawców. Sk?d taka zmiana?

Ostatnio swoje koncerty musieli odwo?a? Krzysztof Krawczyk i Perfect.

Krawczyk_Krzysztof

Markowski_Grzegorz_Perfect

Teraz do??czy? do nich Feel, którego koncert w P?ocku zosta? przesuni?ty z 8.maja na 17.czerwca. Powodem tego zmiany jest fakt, ?e aby koncert si? odby?, trzeba sprzeda? minimum 1300 biletów, a posz?o ich tylko…800.

S?abn?ce zainteresowanie koncertami mo?e by? spowodowane tym, ?e mieszka?cy przyzwyczajeni s? do darmowych koncertów, a teraz musz? za nie zap?aci? od 30 z?otych w gór?.

Mo?e nasze gwiazdy pomy?l? o tym w kalkulowaniu swoich koncertowych ga??

Kupicha_PiotrWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>