www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Odwa?ne wyznanie aktorki, Cielecka marzy o dziecku!

Magda nie owija w bawe?n?. Chce mie? dziecko, cho?by teraz.

Nie uda?o mi si? jeszcze za?o?y? rodziny, ale wierz?, ?e ten etap ju? niedaleko. Tu? przede mn?. Jestem na niego gotowa – czytamy wypowied? aktorki w Twoim Stylu.

Cielecka dobiega ju? czterdziestki. Ale wydaje si?, ze przeszkod? na za?o?enie rodziny nie jest wiek. Zwyczajnie ?ycie osobiste aktorki nie uk?ada?o si? ró?owo. Tyle w prasie ju? doniesie? o jej rozstaniach i powrotach do aktora Andrzeja Chyry, tyle informacji o tym, ?e Magda nie mo?e sobie u?o?y? spraw sercowych.

Cielecka_Magdalena

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>