www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Odmieniona Joanna Brodzik!!!

Wcale nie chodzi nam o wygl?d Joasi …

W prasie kolorowej pojawi?y si? informacje, ?e Joanna Brodzik, która pracuje aktualnie przy serialu „Dom nad rozlewiskiem”, to nie ta sama osoba, która wcze?niej poch?oni?ta by?a ?yciem zawodowym.

Brodzik_Joanna

Brodzik_Joanna

Brodzik_Joanna

Podobno zanim Brodzik pozna?a smak macierzy?stwa praca by?a dla niej najwa?niejsza. Dla niej stawia?a na g?owie wszystkie swoje prywatne plany.

Teraz Joanna wróci?a do pracy, jednak to dzieci s? dla niej najwa?niejsze. Jak czytamy Na sprawy nie zwi?zane z dzie?mi Joasia nie ma czasu …

Brodzik_Joanna

Brodzik_Joanna

Brodzik_Joanna

Przykre powody zmiany fryzury Joasi Brodzik [4 zdj?cia]Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>