www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Od zastrzyków bol? j? r?ce i nogi

Co ta Przybysz wyprawia?!

Natalia jest tak mocno zafascynowana jog?, ?e w celu poznania jej „tajników” postanowi?a wyruszy? w podró? do Indii …

Zainteresowa?am si? jog? osiem lat temu. Teraz zmierzam do ?ród?a by zobaczy? miejsce, gdzie joga si? narodzi?a. Wiem, ?e Indie nie s? zbyt bezpieczne je?li chodzi o choroby, wi?c od miesi?ca poddaje si? szczepieniom. Bol? mnie ju? r?ce i nogi od zastrzyków, ale czego si? nie robi by spe?nia? marzenia – opowiada z u?miechem Natalia Przybysz.” (SE)

No có?, nikt nie mówi?, ?e realizacja marze? jest bezbolesna …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>