www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ochroniarz Edyty Górniak nosi bro??!

Edyta, niczym gwiazda w hollywoodzkim stylu nigdzie nie rusza si? bez swojego Bodyguarda!

Na gal? rozdania presti?owych nagród Prix de Beaute, organizowan? przez magazyn Cosmopolitan, Edyta Górniak przyjecha?a bez m??a Dariusza Krupy. Bynajmniej nie mia?a z tego powodu niet?giej miny, wr?cz przeciwnie.

U jej boku dumnie, pewnym krokiem, kroczy? ochroniarz, który swoim przenikliwym wzrokiem prze?wietla? twarze wszystkich gapiów. Edyta u jego boku, niczym ksi??niczka b?yszcza?a i rozdawa?a wokó? u?miechy.

Wej?cie trzeba przyzna? mia?a mocne, ale nie tylko z uwagi na pot??nego ochroniarza, który ju? samym swoim profesjonalizmem powala? … okazuje si? bowiem, ?e ów goryl, za paskiem mia? przypi?t? bro? paln?!

Trudno si? dziwi? Edycie, ?e u boku takiego m??czyzny czu?a si? bardzo pewnie. Dodajmy, ?e ?mia?o eksponowa?a swój pon?tny dekolt

ale nie musia?a si? obawia? ataku jakiego? zakochanego fana. Przecie? nad jej bezpiecze?stwem czuwa? prawdziwy Bodyguard, który w razie potrzeby móg?by u?y? swoich silnych argumentów …

Ca?e szcz??cie na imprezie nie by?o takich zapale?ców, albo widok broni u paska odstraszy? ewentualnych fanów. Sama Edyta wyra?nie zadowolona, jak przyjecha?a, tak odjecha?a. W i?cie hollywoodzkim stylu.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>