www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Oceana potwierdza: Jestem w ci??y – foto!

Dacie wiar?? Spekulacje i donosy anonimowych ?róde? znalaz?y w ko?cu potwierdzenie w niedzielnym, szóstym odcinku Ta?ca z gwiazdami!

Potwierdzenie b?ogos?awionego stanu niemieckiej wokalistki Oceany pad?o z samych ust gwiazdy. „Oceana jest w ci??y!” – takimi oto s?owami przywita?a nas w kolejnym odcinku tanecznego show zagraniczna gwiazda.


1 2 3 4 5 6 7 8

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>