www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Obuchowicz zasn?? …

… na spotkaniu promocyjnym.

Bartosz jest jedn? z gwiazd filmu „Senno??”. Taki tytu? zobowi?zuje. Dlatego aktor postanowi? pokaza? wszystkim zebranym, jak wzorowo zagra? znudzon? spotkaniem i zaspan? osob?. Oczy mu si? zamyka?y, ale tylko z pozoru same. Ziewni?cia te? by?y udawane, a g?owa nie opad?a Bartoszowi bezwiednie, tylko z pe?n? ?wiadomo?ci?.” – donosi Fakt.

Napracowa? si?, to i odespa? musia? swoje.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>