www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

O kim marzy Jopek?

Anna Maria ci?gle my?li o pewnym m??czy?nie

Nadal mam Miłość do Stinga. To ona jest motorem nap?dzaj?cym mój rozwój muzyczny. Musz? poczeka?, aby dope?ni?y si? we mnie ró?ne rzeczy. Wyczekuj? te? na  moment, w którym b?d? mia?a okazj? zagra? z kim? tak wspania?ym jak Sting” – mówi Anna Maria Jopek.

Co wi?c przeszkadza wokalistce w realizacji marze?? – Brak mi genialnego pomys?u. Sting jest tak? osob?, która gra?a ju? chyba ze wszystkimi. Gdy b?d? ju? czu?a, ?e mog? go poprosi? o wspó?prac?, na pewno to zrobi?.

Czasem jednak dobrze jest mie? tylko marzenia – mówi Anna Maria Jopek.”- donosi SE.

Czy Sting ka?e jej d?ugo na siebie czeka?? Wyst?pi? z tak? kobiet? … to marzenie niejednego wokalisty.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>